Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on ammatillista oppimista, jonka kautta voidaan tutkia ja kehittää omaa ja oman työyhteisön toimintaa. Työnohjauksessa käsitellään työhön liittyviä kysymyksiä ja asioita tasa-arvoisessa, luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa työnohjaajan ja ohjattavien/ohjattavan kesken. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oman työn ja työtapojen arvioimiseen sekä työyhteisössä esiintyvien ongelmien tarkasteluun ja ratkaisujen etsimiseen.

Työnohjaus tarjoaa parhaimmillaan foorumin purkaa ja käsitellä työhön liittyviä tunteita ja mielikuvia. Nämä liittyvät usein työn mukanaan tuomiin paineisiin, kuormitukseen, työntekijöiden välisiin ristiriitoihin ja konflikteihin. Vaikeat ihmissuhteet työpaikalla , paineet ja kuormitukset vievät voimavaroja sekä yksittäiseltä työntekijältä että koko työyhteisöltä.

Työnohjaus voi olla myös esim. hoitosuhteiden tms. tarkastelua ja arviointia.

Tarjoan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta.

Pettymyksen perkeleitä,
pelastuksen enkeleitä,
matkaseuralaiseks saa.
Vaikka tekis paljon töitä
mietiskellen valvois öitä,
kaikki tuhkaan katoaa.

Nousee ylös tuhkastansa
eikä luovu onnestansa,
vuoksi pettymyksen ryökäleen.
Uuden kuvan, uuden laulun
taikka aivan uuden taulun
maalaa mielen kerrokseen.

Tuntee oman, vahvan mielen
lausuu sanoin suomenkielen,
julki moisen pettymyksen,
tuskan sekä ahdistuksen.
Päästää sielun kahleestaan
uutta kohden kulkemaan.

Hilkka Aurinko 2012