Neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu
neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaaville henkilöille. Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallista
ja tavoitteellista ja se keskittyy arjen sujumisen tukemiseen eri toimintaympäristöissä, elämänhallinnan
taitojen vahvistamiseen sekä omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen. Uusien
käyttäytymismallien löytäminen erilaisissa kriisi- ja ristiriitatilanteissa kuuluu osaksi valmennusta.

Valmennussuunnitelma tehdään aina yhdessä asiakkaan kanssa ja se on määräaikainen.

Valmentaminen on aktiivista toimintaa, mikä tähtää tiettyjen tunnistettujen ongelmien häiritsevyyden
vähentämiseen, elämänhallinnan lisääntymiseen ja yksittäisten elämän kannalta tärkeiden tavoitteiden
saavuttamiseen.

Tarjoan valmennusta aikuisille, lapsille ja myös perheille. Lapsen valmennuksessa on aina aktiivisesti lapsen
läheiset mukana.

Hyvyys-ja-Minä